Ajankohtaista

Kesän Tunnekahviloissa puhutaan luottamuksesta, onnesta, häpeästä ja toiveikkuudesta

Tunnekahvila on paikka tunteille. Kahvilaan kokoonnutaan kesän aikana neljä kertaa, keskiviikkoisin 14.6., 28.6., 26.7. ja 23.8. klo 14–16 FinFami Pirkanmaan toimistolla (Hämeenkatu 25 A 3. krs). Tunnekahvila ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Jokaisella kokoontumiskerralla käsitellään yhtä tunteisiin liittyvää teemaa mielenterveysomaisen näkökulmasta. Tänä kesänä teemoina ovat luottamus, onni, häpeä ja toiveikkuus.

 

14.6. Luottamus

Ensimmäisessä tunnekahvilassa pohditaan luottamusta ihmissuhteessa. Kahvilassa keskustellaan itsearvostuksesta luottamuksen perustana sekä luottamisesta sairastuneen läheisen selviämiseen. Kahvilassa etsitään myös ratkaisuja seikkoihin, jotka tätä luottamusta voivat murentaa. Lisäksi käsitellään luottamusta syövää stigmaa, joka liittyy oleellisesti mielenterveysongelmiin ja koskee koko perhettä. Alustuksen ja yhteisten keskusteluiden kautta löydämme luottamusta itseemme ja elämässä selviytymiseen.   

 

28.6. Onni

”Kel onni on, hän olkoon onnellinen onnestaan.” 

Kahvilassa pohditaan, mikä tekee sinut onnelliseksi, sekä missä ja miltä onnellisuus tuntuu.

 

26.7. Häpeä

Häpeän tunnekahvilassa käsitellään häpeän tunnetta mielenterveys- ja päihdeomaisen näkökulmasta läheisen sairauteen liittyen. Käymme läpi, miten häpeän tunnetta voi käsitellä ja millaisia työvälineitä siihen on olemassa. Lyhyen alustuksen jälkeen vuorossa on kaksi harjoitusta ja niiden purkaminen, jolloin osallistujat voivat kertoa ja kuvata omia kokemuksiaan ja kysyä aiheesta. Lopuksi ohjelmassa on vapaata keskustelua ja kokemusten vaihtoa kahvin/teen ja keksien lomassa.

 

23.8. Toiveikkuus

Toivo kannattelee, auttaa jaksamaan ja avaa näköaloja. Toivo antaa tunteen siitä, että vaikeuksista on mahdollista selvitä. Toivo ja toiveikkuus ovat ihan keskeisiä elementtejä silloin, kun ihminen kohtaa vaikeuksia.  Toivoa voi tukea ja ruokkia myös itse. Silloin on hyvä pysähtyä miettimään, mikä omaa toiveikkuuttani lisää.  Monesti nämä voivat olla hyvin pieniä, kannattelevia asioita arjessa - niitä kaikkein merkityksellisimpiä.

Millainen merkitys toivolla on sinun elämässäsi? Tule mukaan keskustelemaan!

Tapaamisen aikana tehdään myös illan teemaan liittyviä harjoitteita.