Ajankohtaista

Kohtaamispaikkapäivillä esitellään Tampereen alueen kohtaamispaikkoja ja verkostoidutaan valtakunnallisesti

Olemme mukana järjestämässä Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n kanssa 26. - 27.4.2018 Tampereen Hiedanrannassa 13. valtakunnallisia Kohtaamispaikkapäiviä teemalla ”Urbaani kohtaaminen”.

Osallistumismaksu on vain 55 euroa. Se sisältää osallistumisen kahdelle päivälle luentoineen ja työpajoineen sekä päivien aamukahvit, lounaat, kohtaamispaikkakierrokset sekä iltatilaisuuden tarjoilut. Voitte myös tulla esittelypöydälle esittelemään toimintaanne.

Kyseessä on kaksipäiväinen, toiminnallinen tapahtumakokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja järjestötalojen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja yhdistysten edustajille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja kuntien hyvinvointipalveluista päättäville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Päivien aikana esitellään monipuolisesti Tampereen alueen kohtaamispaikkatoimintaa, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoidutaan valtakunnallisesti, työskennellään työpajoissa ja virkistäydytään yhdessä.

Kohtaamispaikkapäivillä halutaan tuoda esille kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja asemaa nyky-Suomessa. Kohtaamispaikoilla on tärkeä rooli ihmisten yksinäisyyden lievittäjänä digitalisoituvassa ja entistä yksilökeskeisemmässä maailmassa.

Tampereen kaupunki tukee Kohtaamispaikkapäiviä.

Hakuaikaa jatkettu! Ilmoittautuminen 6.4. mennessä Arttelin sivujen kautta.

https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat/

Ajankohtaista