Huomioi omaiset -malli

Hoo oo malli jpeg

Huomioi omaiset -malli on ammattilaisille suunnattu menetelmä omaisen tuen tarpeen arviointiin, kun läheisellä on mielenterveysongelmia tai niihin liittyen päihderiippuvuutta. Tavoitteena on, että neljän kysymyksen avulla ammattilainen voi arvioida omaisen hyvinvointia ja jaksamista, riittävää tiedon ja tuen saantia, lasten ja koko perheen huomioimista sekä ohjata omainen tarvittaessa Omaisyhdistyksen Omaisneuvonnan ja muun toiminnan piiriin. Neljän kysymyksen mini-interventio on kehitetty yhteistyössä paikallisten mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyökumppaneiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Huomioi omaiset -malli on kirjattu Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluiden perhetyön ohjeistukseen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisiin masennuksen, psykoosin ja persoonallisuushäiriöiden hoito-ohjelmiin.