Etsivä omaistyö - projekti Pirkanmaalla

Etsivä omaistyö - projekti Pirkanmaalla

"Huoli puheeksi - ikääntyvien omaisasia sanoiksi" (2012 - 2015)

Projektissa kehitetään ja juurrutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön Etsivä omaistyö - malli (mini-interventio). Mallin avulla avun tarpeessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden sekä seurakuntien työntekijät voivat tunnistaa ikääntyvistä (60+) asiakkaistaan omaisiksi ne, joita huolettaa ja kuormittaa läheisen mielenterveys- / ja päihdeongelma. Tunnistamisen lisäksi malli tarjoaa työkalun näiden asiakkaiden tukemiseen omaisena olemisen elämäntilanteessaan.

Etsivä omaistyö -malli luodaan valtakunnalliseksi Hyvä käytäntö -malliksi. Lisäksi laaditaan Etsivä omaistyö -mallin käsikirja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä omaisjärjestöjen käyttöön.

Mallia kehitetään yhteistyössä pirkanmaalaisten ikääntyvien omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se toteutetaan vuosina 2012 - 2015.

Kirjallista materiaalia:

Yhteystiedot

Projektivastaava Mari Helin-Tuominen puh. 040 7199 355 sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Projektityöntekijä Kaisa Ronkainen puh. 040 733 5109 sähköposti: kaisa.ronkainen[a]finfamipirkanmaa.fi

Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä – projekti

(2010 - 2014)

Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä – projektin tavoitteena oli omaistyön hyvien käytäntöjen kehittäminen osaksi mielenterveys- ja päihdetyötä. Tavoitteena oli myös omaisten osallisuuden lisääntyminen ja ammattilaisten omaistyön merkityksen vahvistaminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Omaistyön hyviä käytäntöjä kehitettiin yhteistyössä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n ja FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n sekä paikallisten kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Projektin toiminta-alueita olivat Tampere ja Etelä-Pohjanmaa. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys vuosina 201

Klikkaa lukeaksesi:

Projektisuunnitelma
Projektin väliarvio 2012
Huomioi omaiset -malli
Omaisneuvonta -esite
Omaiskyselyn tulokset
Omaisneuvonta -video

Artikkelit THL:n Mieli -raporteissa:
Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Kehittyviä käytäntöjä 2011. Artikkeli "Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä - projekti (2010-2014) Tampereella ja Etelä-Pohjanmaalla" (sivut 35-39)Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. Artikkeli: "Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä -projektin (2010-2014) väliarviointi Tampereella ja Etelä-Pohjanmaalla" (sivut 124-130)

 Opinnäytetyöt:
Juho Riikonen: Avomielenterveyspalveluiden ammattilaisten omaistyön osaamisen kartoitus
Hoitotyön koulutusohjelma /TAMK

Jonna Saarela: Päihdepalveluiden ammattilaisten kokemuksia omaistyön osaamisesta. Vertailu avoimielenterveyspalveluiden ammattilaisten kokemuksiin
Hoitotyön koulutusohjelma /TAMK