Puolisona

Kun puoliso sairastuu psyykkisesti, on se kriisi parisuhteelle ja koko perheelle. Puolison mielenterveyden häiriö kuormittaa tervettä puolisoa, sillä usein hänen on otettava vastuu arjen pyörityksestä; kodinhoidosta ja mahdollisesti lasten hoitamisesta. Monesti myös huoli taloudellisesta tilanteesta painaa mieltä. Puolisoa mietityttää läheisen hoito ja paraneminen. Sairastumisen myötä ehkä sukulaiset ja ystäväpiiri ovat etääntyneet. Tunteet ovat pinnassa. Terve puoliso etsii toisesta niitä piirteitä, joita tässä oli ennen sairastumista. Yhteys henkisellä puolella voi olla katkolla, samoin seksuaalisuus. Sairastunut läheinen voi olla aggressiivinen, impulsiivinen tai vetäytyvä. Hän voi olla itsetuhoinen. Normaali kanssakäyminen saattaa vaikeutua.  

Kun toinen puolisoista sairastuu psyykkisesti, riski terveen puolison sairastumisesta masennukseen on korkea. Lähes puolet parisuhteessa olevista terveistä puolisoista sairastuu tällöin masennukseen. Tämä on tärkeää huomioida jo varhaisessa vaiheessa.

Sekä sairastunut että terve puoliso tarvitsevat tukea sairauden aikana. Perheen on mahdollista hakea helpotusta arkeen; esimerkiksi apua lasten hoitoon tai siivoukseen. Molemmat joutuvat toipumaan tilanteesta ja etsimään omia selviytymiskeinojaan. On tärkeää, että puolisoilla olisi riittävän avoin keskusteluyhteys keskenään. Parisuhde voi myös vahvistua yhdessä koettujen kriisien myötä.

Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n opas: ”Sää ja mää aallokossa” Puolison mielenterveysongelmat, parisuhde ja perhe -opas. Opas on syntynyt Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry:n Kotiin asti -perheohjaushankkeessa (2004-2007) syntyneiden  kokemusten pohjalta. Tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään, mitä psyykkinen oireilu parisuhteessa voi olla, ja miten siitä huolimatta selviydytään.

Osallistu keskusteluun