Vertaisryhmätoiminta

Yhdistyksessä kokoontuu monenlaisiin omaisen elämäntilanteisiin sopivia vertaistukiryhmiä keväisin ja syksyisin. Ryhmissä omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja vaihtaa kokemuksia samanlaisessa elämäntilanteessa elävien henkilöiden kanssa. Ryhmissä omaiset saavat vertaistukea läheisen sairauteen liittyvissä asioissa ja omaan jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vertaistuki voi olla kokemuksien ja tunteiden jakamista sekä arjen vinkkien antamista ja saamista. Vertaistuen avulla omaisen arjenhallinnan tunne ja hyvinvointi lisääntyvät. Tätä viestiä kertovat lukuisat ryhmäkävijöidemme palautteet sekä omaistutkimukset.

Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksemme työntekijät ja vertaisohjaajat. Osa ryhmistä toteutetaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa, tällöin ryhmien ohjaajina toimii myös muita mielenterveys- ja päihdehoitotyön asiantuntijoita.

Ryhmät ovat kaikille maksuttomia.

Avoimet ryhmät

Avoimet ryhmät ovat matalan kynnyksen vertaisryhmiä, joihin voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

Suljetut ryhmät

Suljettuun ryhmään pääsee mukaan ilmoittautumisten tai pienten haastatteluiden avulla ennen kyseisen ryhmän alkua. Toimintatavasta ilmoitetaan aina kyseessä olevan ryhmän kohdalla. Suljettuun ryhmään ei oteta jäseniä kesken kauden.