Sisaruksena

Oman sisaren tai veljen mielenterveys- tai päihdeongelma on suuri asia, tapahtui se minkä ikäisenä tahansa. Muutokset, joita yhden perheenjäsenen sairastuminen tuo tullessaan, vaikuttavat koko perheeseen ja lähipiiriin. On tärkeää, että perheen muut sisarukset huomioidaan ja heille annetaan riittävästi aikaa. Muille sisaruksille on hyvä kertoa sairaudesta, jotta he saavat ikätasoonsa nähden oikeaa tietoa siitä. Tiedon avulla he voivat käsitellä asiaa, lieventää pelkoja ja saada ymmärrystä sairauden vaikutuksesta perheen arkeen. Heille annetaan mahdollisuus puhua ja kysyä mieltä painavista asioista. Muita sisaruksia tuetaan positiiviseen kanssakäymiseen sairastuneen kanssa.

Sisaruksen sairastuessa nuorella iällä, pohtii moni esimerkiksi sitä, onko minulla oikeus opiskella, muuttaa omaan asuntoon tai perustaa perhe siitä huolimatta, että sisko tai veli ei siihen välttämättä pysty.

Moni kokee kantavansa vastuuta sairastuneesta aikuisesta sisaruksestaan. Sisarus saattaa toimia sairastuneen käytännön asioiden hoitajana, ja usein hän on myös tärkeä tuki sairastuneelle sekä linkki sairastuneen ja muun perheen välillä. Myöhemmin aikuisiässä sisarus saattaa olla sairastuneelle ainoa läheinen ja kontakti ulkomaailmaan ystävien puuttuessa ja vanhempien mahdollisesti jo menehdyttyä. Tällaisessa tilanteessa sisarus jää helposti sairastuneen hoitokontaktin ulkopuolelle ja vaille tietoa ja tukea.

Yhdistys voi tarjota omaisneuvontaa, vertaistukea ja virkistystä. Kokemusten jakaminen samankaltaisessa elämäntilanteessa antaa keinoja arjessa selviytymiseen.