Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan perustehtävä on mahdollistaa vertaistuki omaisille, joiden läheisellä on mielenterveysongelmia, tarjota vaikuttamismahdollisuuksia heidän hyvinvointinsa parantamiseksi sekä tarjota toimintamahdollisuuksia omaisille ja asiasta kiinnostuneille alan opiskelijoille sekä ammattilaisille. Edellä mainittujen toteuttamiseksi yhdistys järjestää vertaisryhmiä, kurssi- ja koulutustoimintaa, virkistystä ja edunvalvontatehtäviä . Omaisen kiinnostus ryhtyä yhdistyksen vapaaehtoiseksi nähdään voimaantumisena ja osana omaisen sopeutumisprosessia hänen muuttuneessa elämäntilanteessaan.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteita ovat tasavertaisuus, avoimuus, luottamuksellisuus ja molemminpuolinen arvostus vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken. Kokemuksellinen oppiminen yhdistyksen toiminnan tausta-ajatuksena mahdollistaa tasavertaisuuden toteutumisen. Vapaaehtoisten osallistuminen yhdistyksen toimintaan laajentaa ja monipuolistaa yhdistyksen palveluja. Heidän antamansa panos on yhdistyksen toiminnan kannalta erittäin merkityksellinen. Vapaaehtoiset toimivat yhdistyksessä ryhmän ohjaajina erilaisissa vertaistukiryhmissä, vertaistukijoina omaisneuvonnassa, kahvilaemäntinä ja –isäntinä, harrastepiirien ohjaajina, toiminnan esittelijöinä, ohjaajina retkillä sekä kokemusasiantuntijoina ja  kokemuskouluttajina.