Mikä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on?

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on vuonna 1988 perustettu sosiaali- ja terveysalan yhdistys, jonka toimialue on Pirkanmaa.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää omaisen selviytymistä ja hyvinvointia, kun hänen perheenjäsenellään, sukulaisellaan, ystävällään tai muulla läheisellään on mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Omaisella tarkoitamme kaikenikäisiä henkilöitä, joiden läheisellä on mielenterveys- tai mielenterveys- ja päihdeongelmia. Läheisen ongelma ei tarvitse olla diagnosoitu. Huoli läheisen mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä riittää.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on osa psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisten yhdistysten valtakunnallista verkostoa, johon kuuluu 17 jäsenyhdistystä. Alueellisen verkoston keskusjärjestö on Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ry, jonka toimipiste sijaitsee Helsingissä.  

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n jäsenmäärä on 1307 (31.12.2017). Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisverkostossa yhdistyksellä on 1536 yhteyshenkilöä. Yhdistyksessä työskentelee 18 työntekijää ja noin 70 vapaaehtoistoimijaa. Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää omaisista ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koottu hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii Klaus Lehtinen ja  toiminnanjohtajana Oili Huhtala.

Yhdistys on mukana omaisyhdistysten Euroopan liiton, European Federation of Associations of Families of Mentally Ill People (EUFAMI) Prospect – toiminnassa, jonka puitteissa järjestetään koulutusryhmiä omaisille, mielenterveyskuntoutujille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Mielenterveysomaisten valtakunnallinen päivä, Ilonan päivä, on lokakuun 9. Se on samalla kansainvälisen mielenterveyspäivän aatto. Ilonan päivän tavoitteena on tuoda julkisuuteen omaisten asemaa, toiveita ja tuen tarpeita koskevia näkökulmia.