Yhdistyksen hallinto ja talous

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet jäsenkokouksissa. Yhdistyksessä pidetään vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta jäsenille. Vuosikokous pidetään keväällä ennen maaliskuun loppua ja syyskokous syksyllä ennen lokakuun loppua.

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus.Yhdistyksen hallitus koostuu sekä omaisista että mielenterveyshoitoalan ammattilaisista. Hallituksen kokoonpanon löydät TÄÄLTÄ!

Hallituksen tehtävä on:

  • valvoa ja hoitaa yhdistyksen asioita näiden sääntöjen määräämin valtuuksin ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaan,
  • valmistella ja esitellä jäsenten yhdistyksen kokoukselle tekemät ehdotukset,
  • valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti,
  • laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus,
  • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimintaan tarvittavat työntekijät sekä asettaa toimikunnat.

Yhdistyksen käytännön asioiden hoitamisesta vastaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii myös yhdistyksen työntekijöiden lähiesimiehenä.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA:n (entinen Raha-automaattiyhdistys) myöntämillä yleis- ja projektiavustuksilla. Vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä tuki oli yhteensä 740 000 euroa.

Yhdistys saa vuosittain tukea myös Tampereen kaupungilta. Vuonna 2016 Tampereen kaupungin yhdistykselle myöntämä yhteisöavustus oli 23 000 euroa.

Yhdistys hankkii tuloja myös keräämällä jäsenmaksua sekä myymällä opaslehtisiä, tutkimusraportteja, postikortteja ja adresseja.

Lahjoitukset

Yhdistys ottaa vastaan myös lahjoituksia!
Voit tukea omaisten hyväksi tehtävää työtä haluamallasi summalla.

Lahjoitustili: FI61 1147 3001 0092 20 (Nordea)
Viestiksi: Lahjoitus