Juhlavuoden blogi

banneri1

Vuosi 2018 on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n juhlavuosi. Takana on jo 30 vuotta omaisten tukena.

Juhlablogissa yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset muistelevat menneitä, kertovat nykyhetkestä ja maalailevat tulevaa.

 

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry 30 vuotta!

8.2.2018

Oili uusi

30 vuoden aikana psykiatrisessa hoitojärjestelmässä on tapahtunut suuria muutoksia. 1980-luvulta lähtien psykiatrisia sairaalapaikkoja on vähennetty tuntuvasti ja vastuu sairastuneista on tämän myötä siirtynyt yhä enemmän avohoidolle sekä omaisille. Tämä sinänsä myönteinen kehitys ei ole tapahtunut ongelmitta. Omaisille se on merkinnyt vastuun lisääntymistä sairastuneiden jokapäiväisessä arkielämässä. Näistä lähtökohdista sai alkunsa Psykiatristen Potilaiden Omaiset ry vuonna 1988. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1994 Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:ksi ja vuonna 2015 Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:ksi.  

Lue Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry 30 vuotta!