Omaisyhdistyksen toiminnan strategiset toimenpiteet vuosille 2014-2018

 

1. Omaisten osallisuus

  • Omaisten kokemusten mukaan heidän arjen asiantuntemuksensa sairastuneen tilanteesta ei tule riittävästi huomioiduksi hoidossa ja palveluissa. Yhdistys vaikuttaa niin, että omaisten osallisuus palveluissa ja omassa elämässä lisääntyy.
  • Tavoitteena on, että omaiset kokevat olevansa oman elämänsä toimijoita.

Toimenpiteet:

  • Toimipaikkakohtaiset omaistyön hyvät käytännöt (esim. Huomioi omainen -malli, kirjalliset omaistyön ohjeet ja Etsivä omaistyö -malli)
  • Monipuolinen kokemusasiantuntijatoiminta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyössä

 

2. Omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen selviytyäkseen paremmin

Toimenpiteet:

  • Yhdistyksen palveluissa keskitytään yhä enemmän vertaistuen tarjoamiseen.
  • Kaikkea yhdistyksen toiminnan viestintää arvioidaan ja päivitetään siten, että omaiset löytävät ja saavat tarvitsemansa tuen.
  • Selkiytetään palveluntarjoajien ja yhdistyksen rooleja omaisen tukemisessa.
  • Huomioidaan ikääntyvän väestön määrällinen lisääntyminen ja nuorten pahoinvointi tukitoimien kehittämisessä.
  • Varmistetaan jatkossakin, että omaiset saavat henkilökohtaista palvelua nopeasti. Lisätään yhteistyökumppaneiden ymmärrystä toimenpiteen haasteellisuudesta nykyisillä resursseilla Tampereen ulkopuolella asuvien omaisten osalta.