Omaisyhdistyksen tulevaisuuden visio

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu omaistyön asiantuntijaorganisaatio ja omaisnäkökulman esille tuoja. Yhdistys on vetovoimainen ja luotettava toimija niin omaisten kuin yhteistyökumppanien ja rahoittajan näkökulmasta.

Yhdistyksen kokemusasiantuntijuus on kiinteä osa julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Omaiset saavat asuinpaikastaan riippumatta tarvitsemansa tuen.